Nadchodzące dyskusje watchdocs together.eu

Już w najbliższych dniach widzowie i widzki festiwalu WATCH DOCS w całej Polsce będą mogli uczestniczyć w dyskusjach dotyczących najbardziej palących problemów ostatnich miesięcy. Niektóre z dyskusji odbędą się online inne wyłącznie stacjonarnie.


Lista nadchodzących wydarzeń:

4 listopada (czwartek), 19:30
Kino za Rogiem w Płocku


4 listopada (czwartek), 19:45
transmisja na żywo na FB + Dom Ukraiński w Przemyślu


5 listopada (piątek), 17:30
Klubokawiarnia Aquarium w Bielsko-Białej


6 listopada (sobota), 16:30
Klubokawiarnia Aquarium w Bielsko-Białej


6 listopada (sobota), 19:45
transmisja na żywo na FB + Dom Ukraiński w Przemyślu


19 listopada (piątek) 18:00
Stacja Artystyczna Rynek, Gliwice


19 listopada (piątek), 18:30
Muzeum Dialogu Kultur, Kielce


20 listopada (sobota) 17:30
Muzeum Dialogu Kultur, Kielce


23 listopada, 14:00
online + Aula Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


24 listopada, 13:45
online + Aula Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

26 listopada (piątek), 18:00
online na profilach Facebook: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie


27 listopada (sobota), 18:30
Kino Studyjne Paradox, Kraków

Serdecznie zapraszamy!

Dyskusje realizowane w ramach 19. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS  oraz projektu watchdocstogether.eu.

Dyskusje są realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialna jest wyłącznie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.