Polityka prywatności


1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, z siedzibą w Warszawie, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa w celu realizacji projektu „WATCH DOCS Zrób to sam” w ramach Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka oraz komunikacji innych projektów Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji projektu „WATCH DOCS Zrób to sam”. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie brak możliwości realizacji wskazanej usługi.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać.
5. Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych.
6. W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji projektu „WATCH DOCS Zrób to sam” lub do czasu rezygnacji z udziału w tym projekcie, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo może nas Pan/Pani pozwać