Newsletter

Twoje dane

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

  1. Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Helsińska Fundacja Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie (00-490) przy ul. Wiejskiej 16 (HFPC);
  2. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter;
  3. W tym miejscu informujemy, że zamówiony newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z HFPC, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne itp.;
  5. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usług;
  6. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od HFPC dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez HFPC;
  8. Podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest warunkiem zawarcia pomiędzy Panem/-ią a HFPC umowy o świadczeniu usługi newsletter. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o świadczenie usługi newsletter.