Tematy lekcji

O prawach człowieka  - Marcin Wolny

Wolność zgromadzeń  - Zuzanna Ganczewska

Wolne wybory - Marcin Wolny

Ochrona międzynarodowa praw człowieka  - Ada Tymińska

Wolność słowa  - Zuzanna Nowicka

Mowa nienawiści  - Zuzanna Nowicka

Godność - Małgorzata Szuleka

Prawo do uczciwego procesu  - Marcin Wolny

Zakaz dyskryminacji  - Małgorzata Szuleka

Prawo do prywatności - Maciej Kalisz

Zaangażowanie obywatelskie  - Marcin Wolny

Organizator
Współfinansowanie
Partnerzy i patroni medialni: