Media

Patrycja Wanat

[email protected]

Alicja Latkowska

[email protected]

Akredytacje prasowe

Zgłoszenia akredytacyjne są przyjmowane do 30 listopada 2020 r.

Zasady korzystania z akredytacji

Akredytacja dziennikarska 20. MFF WATCH DOCS upoważnia do:

  • otrzymania bezpłatnych karnetów umożliwiających dostęp do 10 filmów/ zestawów filmów prezentowanych na platformie mojeekino.pl w ramach 20. MFF WATCH DOCS, w miarę dostępności biletów,
  • uczestnictwa w transmisji Ceremonii Otwarcia 20. MFF WATCH DOCS, która odbędzie się 4 grudnia o godz. 20:00 na platformie mojeekino.pl
  • przeprowadzenia wywiadów z autorami i autorkami filmów prezentowanych w programie 20. MFF WATCH DOCS,
  • dostępu do materiałów prasowych 20. MFF WATCH DOCS (w tym kadrów z filmów i materiałów wideo).

Zasady korzystania z akredytacji dziennikarskich WATCH DOCS:

  • akredytacja dziennikarska jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie,
  • dostęp do filmów z programu 20. MFF WATCH DOCS możliwy jest jedynie z terytorium Polski,
  • zgłoszenia akredytacyjne przyjmowane są do 30 listopada 2020 r.

Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne.