Dyskusja: Kto się boi tęczy?

Dyskusja: Kto się boi tęczy?

Zapraszamy na dyskusję "Kto się boi tęczy?".

 W dyskusji wezmą udział:

  • Rasmus Andersen  (Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. praw osób LGBT)
  • Paulina Pająk (Atlas Nienawiści)
  • Artur Stawecki (Prowincja Równości) 

Spotkanie poprowadzi : Barbara Biskup (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach) 

Wydarzenie w ramach 19. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS w Kielcach oraz projektu watchdocstogether.eu.

 

Dyskusja jest realizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialna jest wyłącznie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

  • Rasmus Andersen  (Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. praw osób LGBT)
  • Paulina Pająk (Atlas Nienawiści)
  • Artur Stawecki (Prowincja Równości) 
  • Barbara Biskup (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach)