Dyskusja: W trzech togach. O praworządności w Polsce.

Dyskusja: W trzech togach. O praworządności w Polsce.

Zapraszamy na dyskusję "W trzech togach. O praworządności w Polsce."

W dyskusji wezmą udział:

  • Anna Głowacka
  • Aleksandra Antoniak-Drożdż
  • Zbigniew Bakalarczyk

Spotkanie poprowadzi Danuta Przywara.

Wydarzenie w ramach 19. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS w Gliwicach oraz projektu watchdocstogether.eu.Dyskusja jest realizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialna jest wyłącznie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

  • Anna Głowacka -Stowarzyszenie Sędziów Themis i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie 
  • Aleksandra Antoniak-Drożdż - Prokurator, Stowarzyszenie Prokuratorów  "Lex Super Omnia " 
  • Zbigniew Bakalarczyk - Adwokat ,Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris

Spotkanie poprowadzi Danuta Przywara - przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.