Dyskusja: Czy walka nadal trwa? Rok po wyborach w Białorusi

Dyskusja: Czy walka nadal trwa? Rok po wyborach w Białorusi

Zapraszamy na dyskusję "Czy walka nadal trwa? Rok po wyborach w Białorusi."

W dyskusji wezmą udział:

  • dr Aleksander Łaniewski
  • Iryna Arakhouskaya
  • Eduard Bukata

Spotkanie poprowadzi Volha Laneuskaya.

Dyskusja realizowana w ramach 19. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS w Krakowie oraz projektu watchdocstogether.eu.Dyskusja jest realizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialna jest wyłącznie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

  • dr Aleksander Łaniewski
  • Iryna Arakhouskaya - fotografka, operatorka kamery z Białorusi
  • Eduard Bukata - aktywista„Białorusinów w Krakowie”.

Prowadząca: Volha Laneuskaya - feministka, aktywistka