Dostępność

Dostępność dla osób niesłyszących

Sześć filmów z programu tegorocznego festiwalu prezentujemy z napisami dla niesłyszących:

 

Dla osób niesłyszących dostępne będą również następujące wydarzenia towarzyszące, podczas których zapewnione zostanie tłumaczenie na polski język migowy:

Dostępność architektoniczna

Kino Muranów posiada rampę, która umożliwia bezproblemowe wejście do sal kinowych i kawiarni wszystkim potencjalnym widzom i widzkom. 

Klub festiwalowy Kulturalna przed głównym wejściem posiada podnośnik platformowy umożliwiający wejście do klubokawiarni osobom poruszającym się na wózkach, ponadto drzwi i przejścia nie mają progów. 

We wszystkich lokalizacjach istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, co zapewnia łatwiejszy dostęp do budynków osobom niewidomym. Każde z głównych miejsc festiwalowych znajduje się w pobliżu miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Organizator
Współfinansowanie
Partnerzy i patroni medialni: