Władza jako źródło cierpień. Powszechność tortur w doświadczeniu obrońców praw człowieka z Azji Centralnej.

Władza jako źródło cierpień. Powszechność tortur w doświadczeniu obrońców praw człowieka z Azji Centralnej.

W doświadczeniach obrońców praw człowieka z poradzieckich republik Azji Centralnej uderza powszechność stosowania tortur przez policję i aparat bezpieczeństwa, a także wysoki poziom ich społecznej akceptacji. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspiera regionalną koalicję organizacji pozarządowych walczących z kulturą bezkarności fukcjonariuszy władzy. Zapraszamy na rozmowę w nawiązaniu do filmu Magnusa Gerttena „Tylko diabeł żyje bez nadziei".

11.12 18:00
Facebook WATCH DOCS

W spotkaniu wzięli udział:

  • Dżamszed Yorov – uchodźca z Tadżykistanu mieszkający w Polsce, prezes Buzurgmehr Yorov Foundation, obrońca praw człowieka 
  • Lenur Kerymov - prawnik, członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, kieruje międzynarodowymi programami Fundacji 

Spotkanie poprowadziła Agnieszka Pikulicka-Wilczewska  - dziennikarka zajmująca się przestrzenią postsowiecką, pisze m.in. dla Al Jazeera English i Eurasianet, mieszka w Uzbekistanie. 

Rozmowa w języku rosyjskim z tłumaczeniem na język polski. 

Zapis rozmowy dostępny na profilu Facebook WATCH DOCS.