Stulecie urodzin Andrieja Sacharowa - 21 maja 2021

Andriej Sacharow (1921-1989) – to współtwórca radzieckiej bomby wodorowej, który widząc skutki prób jądrowych stał się przeciwnikiem broni nuklearnej. Za swoją szeroką działalność na rzecz obrony praw człowieka został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Aby uczcić działania rosyjskiego aktywisty Parlament Europejski powołał nagrodę dla pojedynczych osób, grup i organizacji, które wniosły wybitny wkład w obronę wolności myśli. W przeciągu ponad 30 lat Nagrodą im. Sacharowa uhonorowano 44 laureatów.

Wśród laureatów nagrody znajdują się dysydenci, przywódcy polityczni, dziennikarze, prawnicy, działacze organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pisarze, matki, żony, przywódcy mniejszości, grupa walcząca z terroryzmem, działacze na rzecz pokoju, działacz zaangażowany w walkę z torturami, rysownik, wieloletni więźniowie sumienia, reżyser, Organizacja Narodów Zjednoczonych, a nawet nastolatka walcząca o prawo do edukacji.

 W ramach projektu watchdocstogether.eu w kolejnych miesiącach będziemy przybliżać Wam sylwetki zarówno laureatów jak i nominowanych do Nagrody im. Sacharowa.

-

Projekt watchdocstogether.eu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie organizatorzy. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.