Jak mogę Ci pomóc?

Jak mogę Ci pomóc?

10' 2020
reż.: Jekaterina Markawiec

Psychologowie-wolontariusze pomagają pobitym przez milicję uczestnikom protestów.

Jekaterina Markawiec przygląda się w swoim filmie psychologom, którzy założyli wolontariackie centrum pomocy dla osób poszkodowanych podczas protestów. Wyrzucenie z siebie traumatycznych przeżyć przynosi pobitym ulgę. Nie ma jednak wątpliwości, że niespotykana brutalność milicyjnych ataków pozostawi w ich psychice głębokie ślady.

Konrad Wirkowski


Pokazy filmu w ramach festiwalu objazdowego WATCH DOCS są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie organizatorzy. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

10' 2020 Białoruś
Reżyseria
Jekaterina Markawiec
Dostępność online
13.04Wt.19:00
Online (Toruń)
Projekcje w kinie
Organizator
Współfinansowanie
Partnerzy i patroni medialni: