Co będziemy robić jutro?

Co będziemy robić jutro?

8' 2020
reż.: Maksim Szwed

Maksim Szwed o swoim pierwszym dniu wolności po aresztowaniu podczas mińskich protestów.

Milicja aresztowała Maksima Szweda podczas jednej z pierwszych powyborczych demonstracji w Mińsku. Przez kilka dni zastanawiał się, jaką Białoruś zobaczy po wyjściu z aresztu. Jak będzie wyglądał pierwszy dzień wolności? Co zjeść, czego się napić, dokąd najpierw pójść? To, co w końcu zobaczy, będzie jednak wspanialsze niż wszelkie wyobrażenia.

Konrad Wirkowski

 


Pokazy filmu w ramach festiwalu objazdowego WATCH DOCS są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie organizatorzy. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

8' 2020 Białoruś
Reżyseria
Maksim Szwed
Dostępność online
14.04Śr.17:30
Online (Toruń)
Projekcje w kinie
Organizator
Współfinansowanie
Partnerzy i patroni medialni: