Wzywamy do uwolnienia Tatsiany Hatsury-Jaworskiej

Wraz z festiwalami filmowymi z całego świata apelujemy o uwolnienie białoruskiej obrończyni praw człowieka Tatsiany Hatsury-Jaworskiej, dyrektorki Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Białoruś, która została aresztowana 5 kwietnia w Mińsku wraz z kilkoma innymi obrońcami praw człowieka.

Pod listem otwartym do władz Białorusi podpisały się festiwale zrzeszone w Human Rights Film Network, International Coalition for Filmmakers at Risk oraz inne festiwale i instytucje filmowe z całego świata, w tym m.in. Berlinale, Sundance i Marché du Film - Festival de Cannes.

Tekst listu otwartego:

My, niżej podpisani przedstawiciele Human Rights Film Network i festiwali filmowych z całego świata, wzywamy władze Republiki Białorusi do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Tatsiany Hatsury-Jaworskiej, dyrektorki Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Białoruś i edukacyjnej organizacji pozarządowej Zvyano, a także innych pozbawionych wolności obrońców praw człowieka.  

Z najwyższym niepokojem przyjęliśmy informację o wszczęciu sprawy karnej przeciwko Tatsianie Hatsurze-Jaworskiej. 

Wzywamy rząd Białorusi do poszanowania prawa Tatsiany Hatsury-Jaworskiej do wolności słowa i wolności osobistej. Hatsura-Jaworska wniosła istotny wkład w białoruską kulturę i promocję podstawowych wartości, które są powszechnie podzielane przez naszą globalną społeczność filmową, której członkiem jest WATCH DOCS Białoruś.

Festiwal WATCH DOCS Białoruś należy do światowej rodziny festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka - Human Rights Film Network.  Nie zapomnimy o naszej ukochanej koleżance Tatsianie. 

Wyrażamy naszą solidarność z rodziną Tatsiany. 

-----
List otwarty oraz pełna lista sygnatariuszy: https://www.humanrightsfilmnetwork.org/content/global-film-community-urges-belarusian-authorities-release-watch-docs-belarus-director

Media o aresztowaniu Tatsiany Hatsury-Jaworskiej: