Dołącz do Zvyano i pomóż Festiwalowi WATCH DOCS Białoruś!

Wypełnij krótki formularz, dołącz do Stowarzyszenia Zvyano i pomóż WATCH DOCS Białoruś!

Białoruskie władze nie ustają w szykanowaniu WATCH DOCS Belarus. Przeciwko organizatorom festiwalu toczy się śledztwo w sprawie kryminalnej, a przed Stowarzyszeniem "Zvyano" zawisła groźba likwidacji. Tania Hatsura - Jaworskaja, szefowa organizacji i założycielka festiwalu, wystosowała apel do wszystkich, którym nieobojętny jest los Białorusinów walczących o demokrację. Postarajmy się wspólnie go jak najszerzej upowszechnić i chociaż  w ten sposób wesprzeć naszych przyjaciół.

***

OŚWIADCZENIE stowarzyszenia publicznego „Zvyano” („Ogniwo”) w związku z groźbą likwidacji organizacji

Drodzy rodacy i obywatele innych krajów, którzy podzielacie cierpienie Białorusinów i popieracie ich dążenia do demokratycznych zmian!

My, członkowie stowarzyszenia „Zvyano”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie.

W kwietniu 2021 r. przeprowadzono rewizje w biurze naszej organizacji, a także w domach jej działaczy, skonfiskowano sprzęt, dokumenty, pieniądze. Aresztowano pięciu działaczy; w tej chwili szefowa organizacji ma status podejrzanej w sprawie karnej o: „Organizację działań grupowych, które rażąco naruszają porządek publiczny i wiążą się z wyrażaniem nieposłuszeństwa wobec urzędników państwowych  lub pociągają za sobą zakłócenia w transporcie, przedsiębiorstwach, instytucjach lub organizacjach - lub aktywny udział w takich działaniach”.

Chcemy podkreślić, że nie dopuściliśmy się takich działań, a w ochronę praw człowieka angażowaliśmy się środkami wyłącznie prawnymi.

9 czerwca nasza organizacja otrzymała pisemne ostrzeżenie organu rejestrującego, (Zarządu Głównego Ministerstwa Sprawiedliwości), wskazujące na rzekome łamanie przez nasze stowarzyszenie obowiązującego prawa:

 1. Według specjalistów Ministerstwa Sprawiedliwości, monitorowanie systemu opieki zdrowotnej prowadzone przez Zvyano podczas epidemii jest sprzeczne z ustawodawstwem i Statutem organizacji, podczas gdy realizacja takich działań jest bezpośrednio przewidziana w Statucie PSOO „Zvyano”, gdzie wśród zadań i metod działania znajduje się m.in. analiza społecznych problemów rodzin i poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania; gromadzenie i analiza informacji mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, ochrona rodziny, macierzyństwa i dzieciństwa.
 2. Wskazuje się, że w dniu 19 maja został wysłany na nasz adres plan weryfikacji zgodności działań z wymogami prawa i Statutu, zgodnie z którym mieliśmy dostarczyć władzom odpowiednie informacje i dokumenty. Nigdy nie otrzymaliśmy takiego pisma; ponadto dokumenty, sprzęt, a nawet firmowe pieczątki są badane przez Komisję Śledczą i fizycznie nie jesteśmy w stanie podać wszystkich wymaganych informacji.
 3. Wskazuje się, że na stronie internetowej organizacji jest wyszczególnione zadanie niezgodne ze Statutem. Tymczasem strona zawiera jedynie zadania ze Statutu stowarzyszenia: zmiana szyku zdania nie powoduje zmiany znaczenia (na stronie - „promowanie idei humanitarnych, moralnych, tolerancyjnych, antydyskryminacyjnych, otwartych i odpowiedzialnych relacji w społeczeństwie”, w Karcie - „promowanie w społeczeństwie idei humanitarnych, moralnych, tolerancyjnych, antydyskryminacyjnych, otwartych i odpowiedzialnych relacji ”).

Tym samym doszliśmy do wniosku, że wystosowane ostrzeżenie o łamaniu prawa jest bezpodstawne; motywowane politycznie i ma posłużyć jako pretekst do zamknięcia organizacji (zgodnie z białoruskim ustawodawstwem organ rejestrujący może wszcząć taką procedurę w odpowiedzi na systematyczne łamanie prawa).

Apelujemy do wszystkich zainteresowanych obywateli na całym świecie: jeśli władze białoruskie zniszczą naszą organizację, niech będzie to największa organizacja na Białorusi. Zostało nam niewiele czasu: do 18 czerwca musimy złożyć w Ministerstwie Sprawiedliwości listy członków organizacji. Jeśli chcesz się z nami solidaryzować, wypełnij nasz formularz (potrwa to chwilkę) i powiedz o naszym apelu swoim przyjaciołom i współpracownikom.

Publiczne stowarzyszenie edukacyjne i społeczne „Zvyano” zostało zarejestrowane w sierpniu 2013 roku. W trakcie swojego istnienia zrealizowało szereg projektów i inicjatyw, m.in.:

 1. Coroczny Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka WATCH DOCS Belarus z nagrodą dla białoruskich dokumentalistów;
 2. Opieka nad dziećmi dla samotnych rodziców alkoholików, aby mogli regularnie odwiedzać spotkania Anonimowych Alkoholików i w ten sposób zachować trzeźwość;
 3. Program resocjalizacji i socjalizacji byłych więźniów, który obejmował bezpłatne konsultacje, kursy podstaw obsługi komputera oraz pracę z psychologiem;
 4. Monitorowanie pracy systemu ochrony zdrowia w czasie epidemii;
 5. Działania rzecznicze na rzecz zmiany polityki alkoholowej w kraju, w tym pierwszy w historii internetowy maraton NIEUzależnienia, podczas którego przez 24 godziny na żywo dyskutowano o problemach związanych z uzależnieniami;
 6. Wystawa – wyraz wdzięczności dla białoruskich pracowników służby zdrowia: „Maszyna oddycha, a ja nie”, poświęcona problemowi upolitycznienia systemu opieki zdrowotnej i przemocy wobec lekarzy (władze zamknęły wystawę dwa dni po otwarciu, a jej organizatorzy byli prześladowani);
 7. Nasza organizacja jest autorem raportu na temat łamania praw człowieka w okresie 7-14 sierpnia 2020 r., udzielała pomocy ofiarom w szpitalach, a także jest współzałożycielem Międzynarodowego Komitetu Badania Tortur (jest członkiem komitetu sterującego Międzynarodowej Platformy na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców przemocy);
 8. Zorganizowanie crowdfundingowej akcji mającej na celu nabycie książki Kazimierza Malewicza w prezencie dla Witebskiego Centrum Sztuki Współczesnej i wielu innych projektów.

Dziękuję za solidarność,

Tania Hatsura – Jaworskaja i zespół

Zvyano