Dyrektor WATCH DOCS Maciej Nowicki obejmuje stanowisko Prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Miło nam poinformować, że Maciej Nowicki, współtwórca i Dyrektor Festiwalu WATCH DOCS obejmuje stanowisko Prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka!

Po ponad dziesięciu latach sprawowania funkcji Prezesa Zarządu i ponad trzydziestu latach pracy w Fundacji Danuta Przywara, współtwórczyni HFPC, przechodzi do Rady Fundacji, której została Przewodniczącą, zastępując w tej roli Profesora Janusza Grzelaka. Od 15 czerwca funkcję Prezesa Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obejmuje dotychczasowy Wiceprezes, Maciej Nowicki.

Danuta Przywara była Prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 2008 roku, a w 1989 roku współzałożycielką Fundacji. W latach 80. była aktywną członkinią solidarnościowego podziemia, od 1982 roku została jedną z organizatorek wsparcia technicznego dla autorów raportu dotyczącego przestrzegania praw człowieka w PRL (tzw. raportu madryckiego), którzy na początku 1983 roku utworzyli Komitet Helsiński. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową Bene Merito i Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.

Od połowy czerwca 2021 roku stanowisko Prezesa HFPC obejmuje Maciej Nowicki, współtwórca i szef największego projektu HFPC popularyzującego prawa człowieka – Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie. Stanowisko Wiceprezesa Fundacji obejmuje dr Piotr Kładoczny, szef programów prawnych Fundacji i dotychczasowy Sekretarz Zarządu. Na stanowisku Skarbnika Zarządu pozostaje Lenur Kerymov, szef programów Fundacji zajmujących się ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR. W 2021 roku swoją pięcioletnią kadencję na stanowisku Członkini Zarządu zakończyła Dominika Bychawska-Siniarska.

Do Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dołączają również prawniczki Małgorzata Szuleka, w Fundacji odpowiedzialna za rzecznictwo międzynarodowe i badania (nowa Sekretarz Zarządu) oraz dr Aleksandra Iwanowska, ekspertka w projektach HFPC prowadzonych w krajach byłego ZSRR (nowa Członkini Zarządu).

Pani Prezes, dziękujemy za wszystkie lata pracy w Zarządzie i wkład w rozwój idei praw człowieka w Polsce i wiedzy o nich. Dziękujemy też pozostałym osobom kończącym kadencję w Zarządzie i gratulujemy nowo wybranym członkiniom.