Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie to nie tylko pokazy filmów, ale również ważne i wciągające debaty.
 

Z ekspertami, aktywistami, dziennikarzami i filmowcami pochylimy się nad kondycją praworządności w Polsce, represjami po białoruskich protestach, kryzysem klimatycznym, losem migrantów i dramatyczną sytuacją na polskiej granicy a nawet sytuacją w postradzieckich republikach.

 

Rozmowy poprowadzą wybitni dziennikarze i znawcy tematu: Katarzyna Kolenda-Zaleska, Bartosz Węglarczyk, Agata Kowalska, Edwin Bendyk i Ludmila Anannikova.

 

SOBOTA 11.12 18:30

Wyrok na sędziów? Europa wobec ataku na wolne sądy w Polsce.

Prowadzenie: Agata Kowalska

Debata WATCH DOCS odbędzie się po pokazie filmu otwarcia festiwalu “Sędziowie pod presją” (reż. Kacper Lisowski, prod. Iwona Harris) - początek projekcji godz. 17:00.

Jaka jest, jaka może i jaka powinna być odpowiedź Europy na niszczenie niezależności sądownictwa w Polsce? Dokąd zaprowadzi nas coraz bardziej ostentacyjne lekceważenie przez polskie władze polityczne wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Kiedy kolizja Polski z Europą staje się faktem, to w istocie pytania i o przyszłość Polski, i o przyszłość Europy.

NIEDZIELA 12.12 18:15

Białoruś: krajobraz po bitwie.

Prowadzenie: Ludmiła Anannikova

Debata WATCH DOCS po pokazie filmu “Gdy kwiaty nie milczą” (reż. Andrej Kuciła) - początek projekcji 17:00.

Jak dziś wygląda życie w kraju, w którym dyktatura siłą stłumiła społeczny protest o ogromnej skali i żywotności? O Białorusi dzisiaj i możliwych scenariuszach jej przyszłości chcemy porozmawiać z perspektywy doświadczeń obrońców praw człowieka i artystów.

PONIEDZIAŁEK 13.12 19:30

Nasza ostatnia granica - czy Polacy zgodzą się, że migranci mają prawo do życia?

Prowadzenie: Katarzyna Kolenda-Zaleska 

Debata WATCH DOCS po pokazie filmu “Gra cieni” (reż. Eefje Blankevoort, Els van Driel) - początek projekcji 18:00.

Festiwalowa publiczność będzie miała okazję spotkania z ludźmi niosącymi pomoc migrantom w polskich lasach w pobliżu granicy z Białorusią. Naszymi gośćmi będą też Kenneth Roth, szef Human Rights Watch i Lydia Gall, autorka raportu HRW o naruszeniach praw człowieka na polsko-białoruskiej granicy. 

W debacie udział wezmą:

Kalina Czwarnóg - Fundacja Ocalenie

Anna Dąbrowska - Homo Faber, Grupa Granica

Lydia Gall - Human Rights Watch

Marta Górczyńska - Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Grupa Granica

Kenneth Roth - Human Rights Watch (Execututive Director)

Katarzyna Błażejewska-Stuhr

Maciej Stuhr

Katarzyna Wappa - mieszkanka strefy przygranicznej

WTOREK 14.12 19:45

Na martwej planecie nie ma praw. Europejski Zielony Ład a prawa człowieka. 

Prowadzenie: Edwin Bendyk

Debata WATCH DOCS po pokazie filmu “70/30. Układ klimatyczny” (reż. Phie Ambo) - początek projekcji 18:00.

Europejski Zielony Ład a prawa człowieka, ale i Europejski Zielony Ład a współczesna Polska. W naszej debacie nie zapomnimy i o bardziej ogólnych pytaniach – czy propozycje odpowiedzi na kryzys środowiskowy formułowane są w języku praw człowieka i czy mamy do czynienia z konwergencją globalnego ruchu ekologicznego z ruchem obrońców praw człowieka.

_

Debaty "Wyrok na sędziów? Europa wobec ataku na wolne sądy w Polsce", "Białoruś: krajobraz po bitwie", "Na martwej planecie nie ma praw. Europejski Zielony Ład a prawa człowieka" zostały zrealizowane w ramach projektu watchdocstogether.eu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. 

Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu debat; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.