Debata Helsińska: #MeToo w Polsce. Ochrona prawna ofiar molestowania i mobbingu

25 listopada został przez ONZ ustanowiony Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Tego dnia zapraszamy do udziału w Debacie Helsińskiej poświęconej problemom mobbingu i molestowania.

Obywatelski ruch #metoo doprowadził nie tylko do szeroko zakrojonej, globalnej debaty na temat molestowania seksualnego, ale również do swego rodzaju pokoleniowej zmiany dotyczącej postrzegania tej problematyki, wyraźnej identyfikacji tego, jakie zachowania kategorycznie nie znajdują społecznego przyzwolenia, a przede wszystkim dania szansy ofiarom, aby ich głos został wreszcie usłyszany.

Polskie prawo zalicza molestowanie seksualne obok mobbingu do szerszej kategorii zachowań dyskryminacyjnych, których istotą jest naruszanie najbardziej elementarnych wartości, takich jak godność i prywatność. Do przypadków mobbingu i molestowania seksualnego dochodzi zarówno w pracy, jak i w szkole, podczas studiów oraz w innych okolicznościach. W Polsce, tak jak w innych krajach, szczególnie wyraźne i stanowcze głosy docierają ze środowisk artystycznych. Głośnym echem w całej Polsce odbiły się sprawy Teatru Bagateli i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Z raportu opracowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wynika, że do naruszeń doszło na terenie aż 31% badanych instytucji artystycznych.

Jakie zmiany systemowe w Polsce są konieczne do zagwarantowania skutecznej ochrony przed mobbingiem i molestowaniem? Jakie gwarancje, standardy, regulacje prawne są niezbędne, aby wzmacniać równość i bezpieczeństwo w instytucjach i organizacjach? Jak mobbing i molestowanie wpisują się w szerszy kontekst dyskryminacji i przemocy wobec kobiet?

Punktem wyjścia debaty będzie raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Być albo nie być – pracowniczki i pracownicy polskich instytucji artystycznych wobec zagrożenia mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnym”, który zostanie opublikowany 25 listopada.

Rozmowa pozwoli jednocześnie spojrzeć na problem z różnorodnych perspektyw oraz w szerszym kontekście innych branż i środowisk.

środa, 25 listopada, godz. 17.00–19.00

Debata będzie transmitowana na profilu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na Facebooku.

Link do wydarzenia.

W spotkaniu wezmą udział:

  • dr hab. Anna Śledzińska-Simon – specjalistka z zakresu praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
  • dr hab. Magdalena Grabowska – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji STER
  • Julia Gerlich – aplikantka adwokacka Izby Adwokackiej w Warszawie, prawniczka współpracująca z HFPC, współautorka raportu
  • Renata Czarnkowska-Listoś – producentka, scenarzystka, reżyserka, od ponad 20 lat związana z rynkiem telewizyjnym i filmowym, liderka inicjatywy Kobiety Filmu
  • Maksymilian Rogacki – przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich, aktor Teatru Polskiego w Warszawie

Moderatorka:
Agata Szczęśniak – redaktorka, publicystka, socjolożka, współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej, współpracuje z OKO.PRESS.

Organizator
Współfinansowanie
Partnerzy i patroni medialni: