Oferta pracy: Specjalistka/specjalista ds. promocji

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) została założona w 1989 r. przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce. Nasza misja to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą, szczególnie w krajach byłego Związku Radzieckiego. Fundacja to główny organizator Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, który organizujemy od 2001 roku. Impreza stała się jednym z dwóch największych na świecie wydarzeń filmowych poświęconych prawom człowieka, prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty/specjalistki ds. promocji projektu międzynarodowego pierwszej edycji konkursu oraz gali rozdania nagród dla aktywistów z Eurazji. Gala rozdania nagród odbędzie się w Warszawie na początku grudnia 2021 r., podczas 21. MFF WATCH DOCS.

 

Główne zadania:

- przygotowanie strategii komunikacji projektu i jej realizacja;

- uzgodnienie partnerstw medialnych w Polsce i w regionie, którego dotyczy projekt;

- tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych (pisanie artykułów, nadzór produkcyjny nad materiałami audiowizualnymi i dokumentacją fotograficzną projektu);

- współpraca z międzynarodowym zespołem projektowym;

- zarządzanie stroną internetową projektu;

- obsługa mediów społecznościowych (Facebook, Instagram) – tworzenie treści (w tym promocja płatna), publikacja, monitoring i optymalizacja budżetu kampanii;

- współpraca z tłumaczami, studiem graficznym, agencją marketingową na szczeblu międzynarodowym;

- współpraca z dziennikarkami/dziennikarzami;

- współpraca z zespołem ekspertów i ekspertek HFPC oraz partnerami zewnętrznymi;

- obsługa narzędzi do komunikacji mailowej z bazą kontaktów;

- pomoc w organizacji gali rozdania nagród;

- przygotowanie raportu końcowego z promocji projektu.

 

Wymagania:

- minimum 3-letnie doświadczenie w dziedzinie dziennikarstwa, public relations lub marketingu;

- bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego i angielskiego;

- doskonała umiejętność pisania i redagowania tekstów;

- zainteresowanie sprawami społecznymi i tematyką ochrony praw człowieka szczególnie z regionu Eurazji;

- kreatywność i duża samodzielność w działaniu;

- własna inicjatywa, zaangażowanie;

- umiejętność strategicznego myślenia;

- umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem wynikającym ze stopnia złożoności zadań;

- sprawne operowanie narzędziami MS Office i Google oraz Facebook Ads Manager.
 

Oferujemy:

- współpracę z jedną z najstarszych i największych europejskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka;

- umowę-zlecenie na okres trwania projektu (sierpień–grudzień 2021);

- wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4000 zł netto.

 

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: [email protected] do 2 lipca 2021 r. W temacie maila prosimy wpisać „Specjalistka/Specjalista ds. promocji”. W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Harmonogram rekrutacji:

– 2.07.2021 r.  – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń (CV i listów motywacyjnych, mile widziane będą listy rekomendacyjne lub kontakty do osób, które mogą udzielić referencji). Osoby, które zostaną wytypowane do kolejnego etapu, otrzymają krótkie zadanie rekrutacyjne.

 – 6-7.07.2021 r. – rozmowy rekrutacyjne

 – 12.07.2021 r. – wyniki rekrutacji

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie Pani/Pan aplikuje.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie brak możliwości uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać.

Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych. 

W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo może nas Pan/Pani pozwać.