Festival venues:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne  „Civilitas”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Chopina 15a, Zielona Góra

Organizator lokalny:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas"

Kontakt:

Marcin Olechnowski

[email protected]

Program