Festival venues:

Wirydarz Centrum Kultury

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Organizator lokalny: 

Stowarzyszenie Homo Faber

Kontakt:

Marta Sienkiewicz 

[email protected]

"The festival program will be available soon"