Festival venues:

Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Sala Kinowa - Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Local co-organiser:

Stowarzyszenie Homo Faber

Contact:

Marta Sienkiewicz
[email protected]