Miejsca festiwalowe:

Kolejowa 11

Filia nr 4 Miejskiej Bibioteki w Zielonce,
ul Kolejowa 11
05-220 Zielonka

Współorganizator lokalny:
Miejska Bibioteka Publiczna w Zielonce

Kontakt:
Patryk Kuś

Program
Organizator
Współfinansowanie
Partnerzy i patroni medialni: