dyskusja po filmach

dyskusja po filmach

Goście: Danuta Przywara (przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), Wadim Tyszkiewicz (senator kadencji 2019-2023), Radosław Brodzik (dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego).