Miejsca festiwalowe:

Kino Górnik

ul.  T. Kościuszki 178 / Strażacka 1
Szydłowiec

Sala Kameralna w Zamku - Parter

Szydłowieckie Centrum Kultury "Zamek"
ul. Sowińskiego 2, Szydłowiec

Współorganizator lokalny:
Szydłowieckie Centrum Kultury "Zamek" 
Kolejowa 9b, 26-500 Szydłowiec

Kontakt:
Maria Kopyciel