Dyskusja: Praworządność. W którym miejscu jesteśmy?

Dyskusja: Praworządność. W którym miejscu jesteśmy?

Zapraszamy na dyskusję "Praworządność. W którym miejscu jesteśmy?".

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu na Facebooku Narodnyj.dim od godz. 19:45 oraz w sali teatralnej Domu Ukraińskiego w Przemyślu, ul. Kościuszki 5.

Zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Wydarzenie w ramach 19. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS w Przemyślu oraz projektu watchdocstogether.eu.
Dyskusja jest realizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialna jest wyłącznie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

  • Małgorzata Szuleka – sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka od 2010 r. koordynuje działania w zakresie rzecznictwa rzecznictwa międzynarodowego i badań m.in. w ramach współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zajmuje się w szczególności monitorowaniem praworządności, niezależności sądów i sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Autorka licznych raportów i analiz z zakresu niezależności sądownictwa, kryzysu praworządności w Polsce oraz stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce. Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie.
  • prof. Mirosław Wyrzykowski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W latach 1988-1990 kierował Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1990-1993 i 1996-2001). W latach 1996-2001 był dyrektorem Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Patryk Wachowiec  - analityk prawny FOR, absolwent studiów europejskich na Uniwersytecie Warszawskim, student analizy danych (Big Data) w Szkole Głównej Handlowej. Były pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP. Autor opinii prawnych dla posłów i organów Sejmu, były współpracownik sejmowej Komisji ds. Petycji oraz korespondent Europejskiego Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD). Od 2015 roku prezes Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju (CADR). W swojej pracy łączy zastosowanie narzędzi informatycznych do prawa i procesu legislacyjnego. Interesuje się głównie prawem konstytucyjnym i prawem Unii Europejskiej, a także propaguje jawność życia publicznego.
  • prowadzenie Anna Wójcik - pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka, prowadzi Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Jest badaczka w Polskiej Akademii Nauk. Rethink.CEE fellow think tanku The German Marshall Fund of the United States.