Dyskusja: Polska strefą wolną od nienawiści?

Dyskusja: Polska strefą wolną od nienawiści?

Zapraszamy na dyskusję "Polska strefą wolną od nienawiści?", w której weźmie udział Bart Staszewski, a rozmawiać z nim będzie Mikołaj Tytman.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Wydarzenie w ramach 19. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS w Płocku oraz projektu watchdocstogether.eu.Dyskusja jest realizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialna jest wyłącznie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

  • Bart Staszewski - polski reżyser, działacz społeczny oraz aktywista LGBT. Współzałożyciel stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie oraz Miłość Nie Wyklucza, a także twórca filmu dokumentalnego Artykuł osiemnasty (2017).

Prowadzenie - Mikołaj Tytman (Kino za Rogiem w Płocku)