Spotkanie z rodzicami osób nieheteronormatywnych

20.08 21:30
Wirydarz Centrum Kultury

Prowadzenie: Anna Dąbrowska
Spotkanie z tłumaczeniem na polski język migowy.