Miejsca festiwalowe:

Wirydarz Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Sala Kinowa - Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Współorganizator lokalny: 

Stowarzyszenie Homo Faber

Kontakt:

Marta Sienkiewicz 

[email protected]