Dyskusja: W granicach prawa? Śmiertelna pułapka na granicy polsko-białoruskiej

Dyskusja: W granicach prawa? Śmiertelna pułapka na granicy polsko-białoruskiej

Zapraszamy na dyskusję "W granicach prawa? Śmiertelna pułapka na granicy polsko-białoruskiej".

 W dyskusji wezmą udział:

  • dr Witold Sokała (Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). 
  • Janina Ochojska – założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. 
  • Konrad Drezno - prawnik współpracujący z ośrodkami dla uchodźców w województwie lubelskim.

Wydarzenie w ramach 19. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS w Kielcach oraz projektu watchdocstogether.eu.

autor zdjęcia: Robert Łukaszewicz

 

Dyskusja jest realizowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialna jest wyłącznie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

  • dr Witold Sokała (Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach). 
  • Janina Ochojska – założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.
  • Konrad Drezno - prawnik współpracujący z ośrodkami dla uchodźców w województwie lubelskim.