WATCH DOCS Zrób to sam

Regulamin

Projekt „WATCH DOCS Zrób to sam” jest realizowany przez organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie – Helsińską Fundację Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa – przy wsparciu Open Society Foundations i Fundacji im. Stefana Batorego.
 

 1. Projekt umożliwia osobom, które wypełnią formularz zgłoszeniowy, zwanym dalej ORGANIZATORAMI, organizowanie publicznych i prywatnych pokazów wybranych filmów dokumentalnych – pod następującymi warunkami:
 2. Wszystkie pokazy w ramach projektu „WATCH DOCS Zrób to sam” są bezpłatne – ORGANIZATORZY nie mogą pobierać opłat od uczestników projekcji i towarzyszących im dyskusji.
 3. Licencje na pokazy filmów w ramach projektu „WATCH DOCS Zrób to sam” są udzielane ORGANIZATOROM bezpłatnie.
 4. Pokazy filmów mogą być organizowane wyłącznie na terytorium Polski i wyłącznie w porozumieniu z koordynatorem projektu „WATCH DOCS Zrób to sam” z ramienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
 5. Filmy zaopatrzone w polskie napisy są udostępniane zarejestrowanym uczestnikom projektu w formie zabezpieczonych hasłem linków do wersji online w serwisie VIMEO.
 6. Jeżeli ORGANIZATOR nie ma możliwości zorganizowania pokazu przy wykorzystaniu wersji filmu online, możliwe jest udostępnienie wersji filmu do pobrania z serwisu VIMEO w formie pliku mp4. W takim przypadku ORGANIZATOR zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia pliku z filmem po pokazie.
 7. ORGANIZATOR zobowiązuje się do nieprzekazywania dostępu do filmów osobom trzecim oraz do niepowielania filmów w żadnej formie.
 8. W przypadku organizacji pokazu w miejscu publicznym ORGANIZATOR zobowiązuje się do zapewnienia widzom bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Zarówno w elektronicznych jak i drukowanych materiałach promujących pokaz ORGANIZATOR zobowiązuje się do zamieszczenia informacji: „Pokaz organizowany w ramach projektu WATCH DOCS Zrób to sam Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka."
 10. Po pokazie ORGANIZATOR zobowiązuje się do przeprowadzenia z widzami dyskusji poświęconej problemom poruszanym w filmie. Może przy tym wykorzystać materiały pomocnicze udostępnione na stronie WWW projektu.
 11. ORGANIZATOR zobowiązuje się do wypełnienia internetowej ankiety ewaluacyjnej z organizacji pokazu i przebiegu dyskusji w przeciągu tygodnia od daty projekcji.
 12. Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie ponosi odpowiedzialności za organizację pokazów ani przebieg dyskusji po projekcjach.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO USŁUGI „WATCH DOCS Zrób to sam”

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, z siedzibą w Warszawie, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa w celu realizacji projektu „WATCH DOCS Zrób to sam” w ramach Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka oraz komunikacji innych projektów Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji projektu „WATCH DOCS Zrób to sam”. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie brak możliwości realizacji wskazanej usługi.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać.
 5. Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych.
 6. W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji projektu „WATCH DOCS Zrób to sam” lub do czasu rezygnacji z udziału w tym projekcie, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo może nas Pan/Pani pozwać.