WATCH DOCS Zrób to sam

FAQ

1) Czy organizacja pokazów wiąże się z jakimikolwiek opłatami na rzecz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, organizatora projektu WATCH DOCS ZRÓB TO SAM?

Nie, pozwolenia na pokazy filmów w ramach projektu „ZRÓB TO SAM” są udzielane ORGANIZATOROM projekcji bezpłatnie.

2) Czy mogę pobierać od uczestników pokazu opłatę za wstęp?

Nie, podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie WATCH DOCS ZRÓB TO SAM jest bezpłatny wstęp na pokazy.

3) Czy pokazy filmów mogą organizować tylko instytucje, czy również osoby prywatne?

ORGANIZATOREM projekcji w ramach projektu WATCH DOCS ZRÓB TO SAM może być każdy - zarówno instytucja, jak i osoba prywatna.

4) Czy projekcji musi towarzyszyć dyskusja na tematy poruszone w filmie?

Tak, projekt WATCH DOCS ZRÓB TO SAM został stworzony, aby stymulować debatę publiczną w odniesieniu do ważnych kwestii związanych z prawami człowieka. W zależności od rodzaju pokazu dyskusja po filmie może mieć również charakter nieformalny. W przypadku pokazu dla znajomych zachęcamy do zwykłej rozmowy przeprowadzonej na podstawie materiałów przygotowanych przez naszych ekspertów.

5) Nie mam wystarczającej wiedzy, aby przeprowadzić dyskusję po projekcji - czy organizator projektu udostępnia materiały, w których znajdę więcej informacji o problemach poruszonych w filmie?

Wraz z ekspertami z poszczególnych dziedzin do części filmów przygotujemy materiały pogłębiające poruszone kwestie. W przystępny sposób będziemy tłumaczyć w nich, jaki mają one związek z prawami człowieka, podajemy odniesienia do polskiego prawa i standardów prawa międzynarodowego, konkretne problemy będziemy ilustrować przykładami, czasem proponujemy pytania do dyskusji. Na podstawie dostarczonych materiałów rozmowę po filmie może przeprowadzić każdy!

6) W jakiej formie otrzymam film do projekcji?

Filmy udostępniamy w formie zabezpieczonych hasłem linków do serwisu VIMEO, umożliwiającego odtwarzanie (streaming) filmów bez konieczności ich pobierania - podobnie jak np. w serwisie YouTube. Nie udostępniamy filmów na nośnikach fizycznych - płytach DVD, BluRay, dyskach twardych. Jeżeli ORGANIZATOR nie posiada wystarczająco szybkiego łącza internetowego pozwalającego na odtworzenie filmu w streamingu, możliwe jest udostępnienie linku do pobrania pliku mp4. Taki plik można odtworzyć w każdym z popularnych, bezpłatnych programów multimedialnych.

7) Jak szybko otrzymam odpowiedź na moje zgłoszenie?

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń co najmniej tydzień przed planowaną datą pokazu. Na wszystkie wiadomości staramy się odpowiadać możliwie szybko, ale w przypadku dużej liczby zgłoszeń czas odpowiedzi może się wydłużyć.