WATCH DOCS ZRÓB TO SAM

Przeciw społeczeństwu obywatelskiemu

29' 2019 Węgry, Polska reżyseria: István Gábor Takács, Peter Sarosi produkcja: Rights Reporter Foundation

Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej coraz częściej staje się obiektem rządowych ataków. Film opowiada o oporze stawianym przez obrońców praw człowieka w Rosji, Kirgistanie, Polsce i na Węgrzech. Prezentuje historie organizacji i aktywistów, którzy poświęcili się walce o prawa (m.in. do ochrony zdrowia) osób należących do mniejszości oraz innych najbardziej stygmatyzowanych, czy wręcz kryminalizowanych grup.