18. Objazdowy Festiwal Filmowy
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Zielona Góra (21 - 25 września)

Miejsca festiwalowe

Hydro(za)gadka
Zielonogórski Ośrodek Kultury
ul. Festiwalowa 3, Zielona Góra

Organizator lokalny

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas"

Kontakt

Marcin Olechnowski
[email protected]