18. Objazdowy Festiwal Filmowy
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Kraków (26 - 29 listopada)

Miejsca festiwalowe

Fundacja Autonomia
os. Centrum C9, Nowa Huta

Kino Paradox
Krupnicza 38, Kraków

Organizator lokalny

Fundacja Autonomia

Kontakt

Justyna Warczakoska - [email protected],

DOSTĘPNOŚĆ

Kino Paradox nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach (możemy jedynie pomóc z wniesieniem wózka).
Siedziba fundacji Autonomia jest dostosowana do poruszania się na wózku (wraz z toaletą).