18. Objazdowy Festiwal Filmowy
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Kraków

Miejsca festiwalowe

Fundacja Autonomia
os. Centrum C9, Nowa Huta

Kino Paradox
Krupnicza 38, Kraków

Organizator lokalny

Fundacja Autonomia

Kontakt

Agata Teutsch (502 24 67 68) - do dnia festiwalu
Justyna Warczakoska (515 47 66 59) - na czas festiwalu

DOSTĘPNOŚĆ

Kino Paradox nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach (możemy jedynie pomóc z wniesieniem wózka).
Siedziba fundacji Autonomia jest dostosowana do poruszania się na wózku (wraz z toaletą).