18. Objazdowy Festiwal Filmowy
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Starachowice

Miejsca festiwalowe

Muzeum Przyrody i Techniki (Hala lejnicza)
ul. Wielkopiecowa 1

Muzeum Przyrody i Techniki (Kino Kotłownia)
ul. Wielkopiecowa 1

Organizator lokalny

Stowarzyszenie Lokalni.pl
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Kontakt

Mirosław Gęborek
[email protected]