18. Objazdowy Festiwal Filmowy
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Lublin

Miejsca festiwalowe

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Organizator lokalny

Stowarzyszenie Homo Faber

Kontakt

Marta Sienkiewicz
[email protected]