WATCH DOCS NA SPACERZE

23 lutego o godzinie 16:00 zapraszamy na kolejny pokaz z cyklu {WATCH DOCS na spacerze}. Tym razem w Kinie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprezentujemy nagrodzony przez publiczność 19. MFF WATCH DOCS dokument „Bo nie wiedzą, co czynią” poświęcony comingoutowi w amerykańskich religijnych rodzinach.

Bezpłatne wejściówki na pokaz można odbierać w kasie kina.

BO NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ

91' 2019 USA reżyseria: Daniel Karslake

Kiedy w amerykańskich religijnych rodzinach dziecko wychodzi z szafy


W czerwcu 2015 roku Sąd Najwyższy USA uznał legalność małżeństw jednopłciowych. Decyzja ta wywołała euforię w środowiskach obrońców praw człowieka, ale jednocześnie spowodowała liczne kontrreakcje ze strony wielu organizacji religijnych. Wzmogły one swoje homofobiczne działania, nasiliła się też w Stanach Zjednoczonych „mowa nienawiści”, którą posługują się kaznodzieje rozmaitych wyznań. To historyczne wydarzenie jest punktem wyjścia dokumentu Daniela G. Karslake’a. Reżyser przeprowadził rozmowy z czterema rodzinami, w których religia odgrywa istotną rolę. We wszystkich tych familiach jedno z dzieci „wyszło z szafy” jako osoba nieheteronormatywna. Jaka była reakcja krewnych? Jak potoczyły się losy „odmieńców” Ryana, Sarah, Elliota i Vico...?

Film zostanie wyświetlony w oryginalnej angielskiej wersji językowej z polskimi napisami.

www.watchdocs.pl
www.u-jazdowski.pl/kino