17. Objazdowy Festiwal Filmowy
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Kraków (24 - 27 października)

Miejsca festiwalowe

Kino Paradox
Krupnicza 38, Kraków

Organizator lokalny

Fundacja Autonomia

Kontakt