17. Objazdowy Festiwal Filmowy
WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Cieszyn (11 - 13 października)

Miejsca festiwalowe

Świetlica Krytyki Politycznej "Na Granicy"
Al. Jana Łyska 3

Organizator lokalny

Krytyka Polityczna - Świetlica "Na granicy"

Kontakt

Natalia Kałuża
[email protected]

Biogramy:

Rafał Cekiera – doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor książek „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” oraz „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy”. Zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z socjologią migracji, socjologią religii i współczesnymi przemianami kulturowymi.

Natalia Kałuża – kulturoznawczyni, animatorka kultury, od kilku lat związana ze Świetlicą Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie, koordynatorka cieszyńskiego Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.

Agnieszka Karpiel – kulturoznawczyni, animatorka kultury, fotografka, doktorantka w Szkole Doktorskiej UŚ, koordynatorka Klubu Filmowego Ambasada w katowickim Kinie Kosmos.

Jessica Kufa – historyczka sztuki i kulturoznawczyni, doktorantka w Szkole Doktorskiej UŚ, organizatorka wystaw, dyskusji i wykładów (jako pracowniczka Galerii Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich), koordynatorka Klubu Filmowego Ambasada w katowickim Kinie Kosmos.

Miłosz Markiewicz - historyk sztuki i kulturoznawca, doktorant w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ. Autor wielu esejów i artykułów poświęconych w szczególnej mierze: etyce posthumanizmu i związanemu z nią zagadnieniu wspólnoty, przekraczaniu dualizmu Kultura/Natura czy redefinicji ekologii w czasach antropocenu. Redaktor pisma kulturalnego „Fragile”.

Bogusław Słupczyński - aktor, reżyser, instruktor teatralny, absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Gabriela Styrkowicz - studentka filozofii w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, Od lat aktywnie działa na rzecz tworzenia oddolnych projektów mających na celu przeciwdziałanie problemom społeczny

Program

piątek 11.10

16:00

Wprowadzenie: Jessica Kufa

Centralny dworzec autobusowy

75', 2018 Czechy Reż. Tomáš Elšík

17:40

Wprowadzenie: Rafał Cekiera

Czeski Allah

100', 2017 Czechy Reż. Zuzana Piussi

19:45

Wprowadzenie: Natalia Kałuża

Granice pracy

72', 2017 Czechy Reż. Apolena Rychlíková

sobota 12.10

16:00

Punkt Krytyczny. Energia OdNowa

82', 2017 Polska Reż. Łukasz Bluszcz

18:00

Wprowadzenie: Miłosz Markiewicz

Młodzi idą dalej

87', 2018 Kanada Reż. Slater Jewell - Kemker

19:40

Wprowadzenie: Agnieszka Karpiel

Atomowi żołnierze

22', 2018 USA, Holandia Reż. Morgan Knibbe

niedziela 13.10

15:00

Wprowadzenie: Agnieszka Karpiel i Gabriela Styrkowicz

Mój tata jest bratem mamy

76', 2018 Ukraina Reż. Vadym Ilkov

16:40

Wprowadzenie: Agnieszka Karpiel i Gabriela Styrkowicz

Czarna owca

27', 2018 Wielka Brytania Reż. Ed Perkins

18:00

Proces. Federacja Rosyjska kontra Oleg Sencow

72', 2017 Estonia, Polska, Czechy Reż. Askold Kurov

19:30

Wybrane opowiadania Olega Sencowa w interpretacji Bogusława Słupczyńskiego

Filmy