TRAILER

85' 2017 Austria, Niemcy reżyseria: Filip Antoni Malinowski zdjęcia: Attila Boa, Emmanuel Cappellin, Jakob Fuhr , Florian Lampersberger, Filip Antoni Malinowski, Börres Weiffenbach montaż: Frank Brummundt produkcja: Soleil Film

Strażnicy ziemi

Czternaście dni, ponad dwadzieścia tysięcy negocjatorów, sto dziewięćdziesiąt pięć państw, tysiące krzyżujących się interesów i jeden - zaakceptowany przez wszystkich! - tekst, który musi powstać… Paryski szczyt klimatyczny z 2015 r. widziany okiem reżysera Filipa Antoniego Malinowskiego to fascynująca i skomplikowana układanka, a chwilami wręcz trzymający w napięciu film akcji. W dużej mierze jest to zasługa niezwykłych bohaterów, dla widza pełniących rolę swoistych przewodników: doświadczonego, reprezentującego Bangladesz eksperta Saleemula Huqa czy charyzmatycznej Christiny Figueres, Sekretarz Wykonawczej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Wielką zaletą dokumentu jest ukazanie mechanizmów, jakimi rządza się negocjacje prowadzone na globalnym poziomie, obnażenie ukrytych interesów ekonomicznych części państw, ale przede wszystkim: danie głosu bardzo wielu stronom światowej dyskusji o klimacie i jego zmianie. Podczas pokazywanego w filmie szczytu klimatycznego w Paryżu udało się osiągnąć historyczne porozumienie w sprawie działania na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury na świecie. Początek prezydentury Donalda Trumpa naznaczyła zapowiedź jego wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone.

Józefina Bartyzel

PROJEKCJE
U-jazdowski Laboratorium
12.12 / 16:15
U-jazdowski Edukacyjna
13.12 / 18:00
FILIP ANTONI MALINOWSKI
FESTIWALE

Organizatorzy:

Współfinansowanie:

Partnerzy i patroni medialni: