Kielce (22-28.05.2014)

 
Kielce (22-28.05.2014)
miejsca festiwalowe: Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3; Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach / współorganizator lokalny: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu / http://prawaczlowiekawfilmie.blogspot.com/

Kontakt

Kielce
Magdalena Śledź
Małgorzata Plichta
e-mail: watchdocskielce@gmail.com

Warszawa
e-mail: objazdowy@watchdocs.pl
tel.: 22 556 44 73